Ziekteverzuim en medewerkers weer aan het werk krijgen


Voor leidinggevende

 

Onderwerpen: 

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Verzuimbeleid

Loon (betalingen)

Re-integratieproces

Plan van Aanpak (pva)

Arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, ziekte ontslag en vergoedingen

Casuïstiek. 

 

 

Voor medewerkers