Interactie met cliënten en kinderen is soms lastiger dan je eigenlijk wilt. Bij video interactie begeleiding biedt een hulpverlener of ouder een instrument om kwaliteit in het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, ook tussen hulpverleners en cliënten.

 

Te behalen competenties

De deelnemer verkrijgt een theoretische basiskennis over communiceren en de achtergrond van VIB

De deelnemer verkrijgt inzicht in de methode VIB. Welke mogelijkheden biedt het, welke beperkingen neemt het met zich mee, wat is de werkwijze en hoe kan ik deze toepassen. Welke uitgangspunten zijn er.

De deelnemer krijgt inzicht waardoor miscommunicatie ontstaat

De deelnemer doet ervaring op met het analyseren, selecteren van eigen videobeelden.

De deelnemer leert theoretische kennis toepassen d.m.v. casuïstiek

De deelnemer leert het belang van interactie voor een goede samenwerking

De deelnemer wordt zich bewuster van de eigen basiscommunicatie. Welke effecten dit heeft op de ander en welke rol communicatie speelt in de ontwikkeling van mensen (kind-cliëntgerichtheid.

 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.