In deze training staat het slechte nieuws overbrengen in het middelpunt. Er wordt kort een toelichting gegeven, waar we zoal rekening mee moeten houden en geoefend om dit op een juiste wijze te doen.

 


 

 

Te behalen competenties

De deelnemer verkrijgt een theoretische basiskennis over communiceren

De deelnemer vergaard enkele kennis over de verschillende communicatiestijlen

De deelnemer krijgt inzicht waardoor miscommunicatie ontstaat

De deelnemer leert de theoretische kennis toepassen d.m.v. casuïstiek

De deelnemer leert het belang van communiceren voor een goede samenwerking

De deelnemer begrijpt hoe lastig actief luisteren is.

 


 

 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.