Oefen en leer de interactie tussen individuen begrijpen en te beïnvloeden. De Roos van Leary is een instrument waarbij je leert om het menselijk gedrag te beïnvloeden.

Te behalen competenties

De deelnemer kan de interactiesleutel toepassen.

De deelnemer heeft meer inzicht verkregen op het effect van zijn/haar handelen.

De deelnemer is in staat om te gaan met lastig gedrag van een ander.

De deelnemer kan een verband leggen tussen innerlijke overtuiging en de effecten die daaruit voortvloeien.

De deelnemer is in staat om anderen te adviseren en ondersteunen om hun interactiewijze te verbeteren.

 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.