Trainers en therapeuten worden opgeleid om hun patiënten naar de mond te praten.  Elk probleem van een patiënt moet serieus genomen worden en we worden geacht om elke vertrouwensrelatie in stand te houden.  Patiënten mogen we niet uitlachen en we worden geacht om zinnige, praktische en haalbare oplossingen aan te dragen. Psychologen Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg zetten de gehele communicatie principe op zijn kop! Een provocatieve stijl wordt steeds vaker gewenst om toe te kunnen passen.


 

Te behalen competenties

De deelnemer verkrijgt een theoretische basiskennis over communiceren

De deelnemer kent de theorie en kan het toepassen in de praktijk.

De deelnemer kan goed inspelen op de cliënt/ patiënt tijdens het gebruik maken van een provocatieve stijl.

De deelnemer kent het belang van luisteren naar de patiënt

 


 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.