Wil je leren hoe je op een goede wijze een presentatie kan verzorgen. Een goede presentatie onderscheid zich omdat het zeer inspirerend is geweest, waardoor de presentatie een impact heeft gehad op de luisteraar.

Te behalen competenties

 • De deelnemer leert in te spelen op de situatie (interactie verkrijgen)
 • De deelnemer leert een presentatie vorm te geven en te verantwoorden.
 • De deelnemer leert zowel verbaal als non verbaal te communiceren
 • De deelnemer leert functioneel samenwerken
 • De deelnemer leert methodisch te handelen
 • De deelnemer leert te analyseren, integreren en verantwoorden.
 • De deelnemer leert aan te sturen en het nemen van een besluit.
 • De deelnemer leert grenzen aan te geven en te hanteren, keuzes maken
 • De deelnemer vergaard enkele kennis over verschillende communicatiestijlen
 • De deelnemer leert de kennis toe te passen d.m.v. presentaties
 • Kerncompetenties: Anticiperen, communiceren, samenwerken, leidinggeven, zelfhantering

 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.