Wat is nou de juiste wijze om met jonge kinderen om te gaan? Wat willen we kinderen leren en hoe leren wij hun dit? Hoe verloopt zo een jeugd en wanneer kunnen we wat van de kinderen verwachten? Dit zijn vaak vragen waar de meeste mee zitten. De training zal in eerste instantie een globale kennis geven over de ontwikkeling dat een kind mee maakt gedurende zijn eerste levensjaren. Daarna zullen we ook verschillende pedagogische methodieken behandelen, waaronder Tripple- p, KO-totaal, Gordon methode, Reggio Emillia enz. hierbij zullen we gaan nadenken over welke methodiek ons het meeste aanspreekt en waarom dit nou zo is. Daarnaast geeft de training inzicht in de pedagogische basisdoelen die tevens in het wetboek is opgenomen. Hoe zorgen we ervoor dat deze basisdoelen nageleefd kunnen worden? Hoe kunnen we zorgen dat onze kinderen het beste uit zichzelf halen?

Te behalen competenties

De deelnemer krijgt inzicht in de levensfasen van een kind

De deelnemer krijgt inzicht over verschillende pedagogische methodieken en leert een verantwoord keuze te maken tussen de methodieken

De deelnemer leert om zijn of haar keuzes te verantwoorden en te onderbouwen en dit vervolgens te presenteren.

De deelnemer leert een dialoog aan te gaan met andere over de verschillende methodieken.

De deelnemer kent de pedagogische doelen en weet ook hoe zij deze kan vertalen naar de praktijk.

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.