Helaas krijgen we wel eens gedurende onze werktijden te maken met gewelddadige en agressieve mensen. Vaak weten we niet hoe we hier mee om kunnen gaan en na afloop zitten we nog met een vervelend knagend gevoel. We bedenken ons achteraf dan wat we beter hadden kunnen doen. Hoe kunnen we werkelijk goed inspelen op de situatie om het te kalmeren? Hoe zouden wij de situatie preventief kunnen voorkomen.

 

Te behalen competenties

De deelnemer krijgt inzicht op welke handelingswijze hij/ zij het beste kan toepassen bij agressief gedrag

De deelnemer vergaard kennis over de verschillende communicatiestijlen

De deelnemer krijgt inzicht waardoor agressie/ gewelddadige gedrag kan ontstaat

De deelnemer leert de theoretische kennis toepassen d.m.v. casuïstiek

De deelnemer kan omgaan met feedback

 

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.