KKO staat voor kennis, kwaliteit en ontwikkeling.

Alle trainingen richten zich op deze kernbegrippen.

Na het volgen van een training

Door middel van het volgen van trainingen, wil ik de kennis vergroten van de deelnemers en hun kwaliteiten benadrukken en het mogelijk maken, dat de deelnemer zich verder zal ontwikkelen op de werkvloer.

Coaching en training:

Er is een bewuste keuze gemaakt om deze twee begrippen toe te passen. De trainingen zijn bedoeld als bijscholing, maar zelf neem ik gedurende de training/cursus meer een coachende rol in. Daarom is het ook altijd mogelijk om advies te vragen, ook na het afronden van een training.

 

Iets niet kunnen is verleden tijd, we werken alleen aan het vergroten van de kansen en kwaliteiten van alle deelnemers.