KKO - Training en Coaching heeft een droom dat kinderen en volwassenen gelukkig zijn. Helaas is dat nog lang niet het geval. Wij willen daarom altijd ook moeilijk bespreekbare onderwerpen toch onder de aandacht brengen. Kindermishandeling heeft de komende maanden onze aandacht. Hoe gaan we hiermee om als professional? Wat doen wij nou goed en wat willen wij zo graag bereiken met ouders en kinderen?

Wij hebben nu twee nieuwe cursussen:

* Ook bij deze cursussen is het max. aantal deelnemer: 5

 

child-abuse

Deze training is bedoeld voor professionals die beroepsmatig met kinderen, jongeren en ouders/opvoeders te maken hebben. U kunt hierbij denken aan het onderwijs, kinderdagverblijven, jeugdzorg, opvoedsteunpunten, buurtnetwerken,wijkcentra, Centra voor Jeugd en Gezin, Advies en Steunpunten Huiselijk Geweld, consultatiebureaus, welzijnswerk , thuiszorg.

Doel:

  • Verantwoordelijkheidskennis
  • Communicatie verbetering

 

Onderwerpen:
Meldcode
Risico's inschatten
Normen en waarden t.a.v. kindermishandeling
bespreekbaar maken van kindermishandeling
Inzetten van competenties om het bespreekbaar te maken.
Dilemma's omzetten naar handelingsvaardigheden
Omgang vertrouwensband ouder/opvoeder en evt als u dit kwijt raakt

1 daagse cursus
Investering: 200 excl. BTW en incl. lunch

Eerst volgende trainingsdatum:

22 november 2017