Dit is een heel belangrijke taak voor u als leidinggevende, maar ook een heel belangrijk  moment voor de medewerker. Bij het uitoefenen van deze taak bent u bewust bezig met een taak dat medebepalend is voor de team resultaten.

Daarbij zijn de medewerkers ook benieuwd naar jouw mening over hun functioneren. Vragen die dan voornamelijk meespelen zijn; Is de leidinggevende tevreden over de geboekte resultaat en welke competenties kunnen nog verder worden aangescherpt?

Te behalen competenties

  • De deelnemer wordt vaardiger in het voeren van een functionering/ beoordelingsgesprek
  • De deelnemer leert duidelijke stappen om zo veel mogelijk effectief het gesprek in te gaan.
  • De deelnemer verkrijgt een objectiever beeld van de medewerker en kunt dit met hem/haar bespreken.
  • De deelnemer leert beter te luisteren, door te vragen en samen te vatten tijdens het gesprek.
  • De deelnemer kan een gestructureerd gesprek voeren met meer resultaten.
  • De deelnemer kan op een motiverende wijze een functioneringsgesprek voeren.

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.