Waarom is het nou belangrijk om voor te lezen aan uw kind? Hoe kunnen we dit zo interactief mogelijk maken?

Voorlezen ter bevordering van de taalontwikkeling van uw kind.

 

Resultaat:

U weet welke keuze u moeten maken tussen de verschillende soorten boeken.

U leert een aansluiting te maken bij de belevingswereld van uw kind

U kan de actieve betrokkenheid van uw kind uitlokken

 

 

Vergroot de taalkansen van uw kind. 

Vragen of interesse? Neem contact op via lees meer