Dit is een opvolging van gespreksvaardigheid. En biedt aan om extra vaardiger te worden in de volgende punten: empathie, echtheid, respect, feedback, basisvaardigheden, nuancerende vaardigheden.

 

Te behalen competenties

De deelnemer verkrijgt theoretische kennis over communiceren

De deelnemer vergaard enkele kennis over de verschillende communicatiestijlen

De deelnemer krijgt inzicht waardoor miscommunicatie ontstaat

De deelnemer leert de theoretische kennis toepassen d.m.v. casuïstiek

De deelnemer leert het belang van communiceren voor een goede samenwerking

De deelnemer begrijpt hoe lastig actief luisteren is.

De deelnemer krijgt inzicht over het belang en op welke wijze we allemaal interpreteren en observeren.

De deelnemer leert methodisch te werken

De deelnemer leert hoe hij/zij de relatie het beste kan hanteren.

De deelnemer wordt bewuster van zijn handelen en neemt ook de verantwoordelijkheid

Kerncompetenties: communiceren, samenwerken, leidinggeven, zelfhantering

Interesse:

Heeft u interesse in het volgen van deze training dan kunt u een offerte opvragen. Dit is een opvolging van gespreksvaardigheid, u wordt dus enkel toegelaten tot deze training als u de training gespreksvaardigheid heeft gevolgd.

Kijk altijd naar het meest passende pakket voor u en dan kunt u dit aangeven bij het opvragen van een offerte.