Veranderd er veel in de ontwikkeling van mijn kind? Wat kan ik verwachten de komende jaren? Waar moet ik mij zorgen over maken en wat moet ik gewoon over mij heen laten komen?

 

Veel ouders zitten met vragen die eigenlijk heel normaal zijn, maar omdat ze hier niet veel over kunnen praten vormen zulke vragen een belemmering in echt goed contact hebben met je kind.

 

We willen allemaal dat ons kind gelukkig wordt en dat zij later het beroep uitoefenen die zij wensen. Wel moeten we weten wat speelt er nou in de eerste 6 jaar van ons kind.

 

Resultaat:

Inzicht krijgen in probleem gedrag

Inzicht krijgen hoe u adequaat kan reageren op uw kind

Grenzen stellen en open en eerlijkheid.