De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij KKO – Training en Coaching. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van KKO – Training en Coaching.

Functioneren van deze website
KKO – Training en Coaching garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.  KKO – Training en Coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Alle verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites, zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. KKO – Training en Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
KKO – Training en Coaching garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit KKO – Training en Coaching iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door KKO – Training en Coaching worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.